KONTAKT DINAMIKA: VALÓSÁG, MODELLEK, PARADOXONOK

Szabadon választható tárgy a 2019-es őszi félévben

Csernák Gábor (Műszaki Mechanikai Tanszék)

Várkonyi Péter (Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék)

Neptun kód: BMEGEMMBVKD

Hely, időpont: KF84, csütörtök 12.15-14.00

 

Tematika

Félévi követelmények

HF projektjavaslatok

A tantárgy adatlapja

Segédletek, ajánlott irodalom


A tantárgy keretében bemutatjuk az érintkezés és az érintkezéssel kapcsolatba hozható egyéb jelenségek - csillapítás, súrlódás, ütközés, adhézió - legegyszerűbb mechanikai modelljeit.

Csillapítás, súrlódás

Ütközés

Adhézió

Egyszerű rendszereken keresztül vizsgáljuk az ezen jelenségek által létrejövő mozgás legfontosabb jellegzetességeit: pl. végtelen ütközési sorozatok, súrlódási "paradoxonok", ütésszerű támaszerők csúszó kapcsolatokban.

Walter Lewin és híres pontozott vonalainak egyike.

Az elméleti anyagot gépészeti alkalmazási példákkal illusztráljuk.

Gépelemek érintkezése

Az érintkezési mintázat feltérképezése

Forgácsolás

A kreditpont megszerzésének feltételei: aktív részvétel az órákon (70%) és egy önálló projekt jellegű házi feladat elkészítése, mely egy, a tárgyhoz kapcsolódó jelenséget, modellt elemez, és lehet tanulmány, számítás, programozás vagy kísérlet jellegű. A házi feladatok önállóan vagy csoportmunkában készülnek az oktatókkal egyeztetett módon.