Doktori Választható tárgyak

A DOKTORI ISKOLA VÁLASZTHATÓ TÁRGYAI

 

Az abszolutórium feltétele a képzés három éve alatt minimum 16 kreditpont megszerzése legalább 8 db szabadon választható (a Doktori Iskola által elfogadott) tárgy teljesítésével. A Doktori Iskola hallgatói szabadon választható tantárgyként teljesíthetnek minden olyan, a kutatásához kapcsolódó, más karokon, egyetemeken vagy szakmérnöki képzésen oktatott tantárgyat, amit az adott félévben a Doktori iskola Tanácsa a hallgató számára engedélyez. A tárgyak befogadása a témavezető támogató javaslatával kiegészített írásbeli kérvénnyel kezdeményezhető. A Doktori iskola Tanácsa különösen indokolt esetben elfogadhatja az Építészmérnöki Kar nappali képzése MSc szintű tantárgyainak teljesítését is.

 

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 - a tárgy pontos címét, Neptun kódját

- azt hogy milyen egyetem, melyik kara és milyen képzési formában (nappali-, levelező-, vagy doktori képzés) hirdette meg

- a tárgyelőadó nevét, beosztását

- a kérvény rövid indoklását (a tárgy hogyan kapcsolódik a kutatási témához) és a témavezető aláírását

 

 

Az elsőéves doktoranduszok számára a korábbi félévek engedélyezett tantárgyai nyújtanak támpontot:

1. Egyéb doktori képzések tárgyai

Katonai infrastruktúra és fejlesztésének kérdései (NKE Műszaki Doktori Iskola)

Mechanika (BME Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Méréselmélet és technika (BME Gépészeti Tudományok Doktori Iskola)

Menedzsment és vállalatgazdaságtan (BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola)

 

2. Kari szakmérnöki képzések tárgyai (maximum a szab.vál. tantárgyak fele)

A műemlékvédelem elmélete és története II. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

A történelem forrásai és segédtudományai I-II. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Építés-ökológia és építésbiológia (BME ÉPK, Környezettudatos Építés Szakmérnöki képzés)

Épületdiagnosztika, auditálás (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Épületfizika (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Értékvédelem (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Fenntartható táj- és területhasználat, településfejlesztés és fenntartás (BME ÉPK, Környezettudatos Építés Szakmérnöki képzés)

Ikonográfia (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Infrastruktúra (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Ingatlanfejlesztés  (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Képző és iparművészeti alkotások védelme (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Komfortelmélet (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Lakáspolitika (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Megújuló energiák hasznosítása (BME ÉPK, Épületenergetikai Szakmérnöki képzés)

Műemlék bemutatások (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Műemlékvédelem gyakorlata I. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Rehabilitáció (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Településfinanszírozás (BME ÉPK, Urbanisztikai Szakmérnöki képzés)

Történeti kertek védelme (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

Történeti korok tervezési módszerei és szerkezetei I-II-III. (BME ÉPK, Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzés)

 

 

3. Egyéb karok, intézmények tárgyai

A klasszikus mechanika matematikai módszerei (BME TTK)

A MATLAB programozása (BME Természettudományi Kar)

A XIX. századi művészet kutatásának módszertani kérdései (ELTE BTK, Művészettörténeti Intézet)

Adatfeldolgozás és elemzés (ELTE Társadalomtudományi Kar)

Analitikus mechanika (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék)

Áramlástan (BME GPK)

Az EU környezet- és regionális politikája (BME GTK)

Az újkori magyar és egyetemes művészet speciális kérdései (ELTE BTK)

Beruházási és finanszírozási döntések (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Bifurkációk (ELTE TTK)

Differenciálegyenletek és numerikus módszereik mérnököknek (BME TTK)

Differenciálgeometria (BME TTK Matematikai Intézet)

Differenciálgeometria 2. (BME TTK Matematikai Intézet)

Dinamika (BME GPK)

Dinamikai rendszerek (BME TTK)

Egyetemes művészet a 19. században (ELTE-BTK Művészettörténeti Intézet)

Egyház és társadalom a kora újkori Magyarországon (ELTE BTK)

Energetikai mérések (BME GPK)

Építészet és kritika (BME GTK)

Épületgépészeti energetika (BME GPK)

Ergonómia (BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék)

Funkcionálanalízis elmélet és gyakorlat (BME TTK, Analízis Tanszék)

Haladó vállalati pénzügy (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Helyi fejlesztés és társadalompolitika (BME GTK)

Ikonográfiai alapismeretek (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Képlékenységtan (BME GPK, Műszaki Mechanika Tanszék)

Kontinuummechanika (BME GPK)

Kora újkori német nyelvű kéziratok olvasása (ELTE BTK)

Környezet- és városszociológia (BME GTK)

Környezeti menedzsment (BCE)

Környezetpszichológia (BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék)

Kultúraszociológia (ELTE TTK)

Kutatásmódszertan (BME GTK Filozófia és Tudományelmélet Tanszék)

Kvantitatív módszerek (BCE Közgazdaságtudományi Kar)

Lemezek és héjak (BME Hidak és Szerkezetek Tanszék)

Lineáris algebra (BME TTK Matematikai Intézet)

Lineáris algebra numerikus módszerei (BME VIK)

Liturgika (PPKE Hittudományi Kar)

Lokális fenntarthatósági programok (BME GTK)

Magyar egyháztörténet 1. (Károli Gáspár Ref. Egyetem)

Magyar művészet a 19. században (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)

Magyar művészet a 20- 21. században (ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék)

Mechanika (BME Gépészmérnöki Kar)

Mennyezetkazettás templomok táblaképeinek leolvasása (Károli Gáspár Ref. Egyetem)

Méretezés szeizmikus terhekre (BME ÉŐK)

Operációkutatás gazdaságinformatikusoknak (BME TTK)

Operációkutatási programrendszerek (BME TTK)

Optimalizálási modellek (BME TTK)

Oszmán-török építészet (ELTE BTK, Turkológia)

Ökonometria (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Parciális differenciál-egyenletek (BME TTK)

Programozás (BME TTK)

Projektív geometria (BME TTK)

Rehabilitációs adatelemzés (BME GTK)

Statisztika (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Szakmai-tudományos írásgyakorlat (ELTE BTK)

Számítógépes modellezés (BME TTK)

Téri orientáció (BME GTK, Szociológia és Kommunikáció Tanszék)

Többváltozós statisztikai modellezés (BCE Gazdálkodástudományi Kar)

Vállalati pénzügyek (BCE Közgazdaságtudományi Kar)

Valószínűségszámítás (BME TTK)

Város, közlekedés, társadalom (ELTE TTK)

Végeselemes modellezés (BME ÉŐK, Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék)

 

 

Kövess minket a Facebook-on!