Statika

 

  Tantárgy kódja: BMEÉPSTA201  
  A tárgy jellege: kötelezõ  
  Elõtanulmányok: Bevezetés a tartószerkezettervezésebe  
  Heti óraszám: 2 óra elõadás, 2 óra gyakorlat  
  Tárgyelőadó: Dr. Várkonyi Péter  
  Évfolyamfelelős: Pintér Imre  
 

Kreditpont:

 

6

 
  Ismertetõ:

A Statika kötelezõ jellegû mérnöki alaptárgy. Tárgya a merev testek és anyagi pontok egyensúlyi feltételeinek meghatározása, a statikailag határozott síkbeli és térbeli szerkezetek megismertetése, a bennük keletkezõ belsõ erõk, igénybevételek meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelõ készségek kialakítása.

 

  Rövid tematika: A statika tárgya, alaptételei. Pontra ható és síkbeli erõrendszer. Egyensúlyi esetek és feltételek. Síkbeli erõk eredõje és egyensúlyozása. Támaszerõ számítás, egyszerû csuklós tartók. A szerkezetre ható terhek. Terhek meghatározása, szerkezetek egymásra épülése. A statikai modell felvétele. Állékonyság. A csak egyensúlyi egyenletek alapján vizsgálható, statikailag határozott síkbeli tartószerkezetek: rácsos tartók, egyenes tengelyû tartók, tört tengelyû tartók, ágas tartók, háromcsuklós tartók, íves tartók, statikailag határozott térbeli rudak. Belsõ erõk számítása. Igénybevételi ábrák. Szélsõ igénybevételi ábrák. Összetett csuklós rúdszerkezetek, csuklóerõk számítása. Csuklós szerkezetek belsõ erõ ábráinak meghatározása. Térbeli erõrendszer. Térbeli tartók belsõ erõ ábrái. A síkbeli szerkezetek térbeli merevítésének feladatai. Súlypont, súlypontszámítás.

Online segédanyagok:

     1. ZH interaktív minta

Letöltések:


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
explore subfolder image 2018
explore subfolder image Eredmények
An Adobe Acrobat file Statika-2018-tavasz-A1-PI Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Statika-2018-tavasz-A5-KBGY Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika-v20180607-eredmeny Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_v20180531-eredmeny Download Preceding File
explore subfolder image Hf
An image file gyakorlo-feladatok Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hf1-2018 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hf2-2018 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hf3-2018 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hf4-2018 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hf5-2018 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hf6-2018 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file hf7-2018 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file STA201-Statika-utemterv_17_18_02 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file STATIKA_kovrendsz_2017_18 Download Preceding File
explore subfolder image Mintafeladatok
An Adobe Acrobat file gyakorlo_feladatok_1 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file gyakorlo_feladatok_2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file gyakorlo_feladatok_3 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_jegyzet_pelda_1 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_jegyzet_pelda_2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_jegyzet_pelda_3 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_jegyzet_pelda_4 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_konzultacio_1 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_konzultacio_2 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file statika_konzultacio_3 Download Preceding File
explore subfolder image Vizsgaeredmenyek
explore subfolder image ZH-ulesrend
An Adobe Acrobat file zh2-ulesrend Download Preceding File
An Adobe Acrobat file keretminta_leptekhelyes Download Preceding File

 

Bejelentkezés

Kövess minket a Facebook-on!