Statika

 

  Tantárgy kódja: BMEÉPSTA201  
  A tárgy jellege: kötelezõ  
  Elõtanulmányok: Bevezetés a tartószerkezettervezésebe  
  Heti óraszám: 2 óra elõadás, 2 óra gyakorlat  
  Tárgyelőadó: Dr. Várkonyi Péter  
  Évfolyamfelelős: Fehér Eszter  
 

Kreditpont:

 

4

 
  Ismertetõ:

A Statika kötelezõ jellegû mérnöki alaptárgy. Tárgya a merev testek és anyagi pontok egyensúlyi feltételeinek meghatározása, a statikailag határozott síkbeli és térbeli szerkezetek megismertetése, a bennük keletkezõ belsõ erõk, igénybevételek meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelõ készségek kialakítása.

 

  Rövid tematika: A statika tárgya, alaptételei. Pontra ható és síkbeli erõrendszer. Egyensúlyi esetek és feltételek. Síkbeli erõk eredõje és egyensúlyozása. Támaszerõ számítás, egyszerû csuklós tartók. A szerkezetre ható terhek. Terhek meghatározása, szerkezetek egymásra épülése. A statikai modell felvétele. Állékonyság. A csak egyensúlyi egyenletek alapján vizsgálható, statikailag határozott síkbeli tartószerkezetek: rácsos tartók, egyenes tengelyû tartók, tört tengelyû tartók, ágas tartók, háromcsuklós tartók, íves tartók, statikailag határozott térbeli rudak. Belsõ erõk számítása. Igénybevételi ábrák. Szélsõ igénybevételi ábrák. Összetett csuklós rúdszerkezetek, csuklóerõk számítása. Csuklós szerkezetek belsõ erõ ábráinak meghatározása. Térbeli erõrendszer. Térbeli tartók belsõ erõ ábrái. A síkbeli szerkezetek térbeli merevítésének feladatai. Súlypont, súlypontszámítás.

Online segédanyagok:

  Önálló feladatok a gyakorlatokhoz

  1. ZH interaktív minta

Letöltések:


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
explore subfolder image Eredmények
explore subfolder image Gyakorlatok
An Adobe Acrobat file T1_2019 Download Preceding File
An Adobe Acrobat file T1_2019_egyeni Download Preceding File
An Adobe Acrobat file T2_2019-eleje Download Preceding File
An Adobe Acrobat file t2_2019_egyeni Download Preceding File
An Adobe Acrobat file STA201-Statika-utemterv_követelmény_2019 Download Preceding File

 

Bejelentkezés

Kövess minket a Facebook-on!