Szilárdságtan I.

Tantárgy kódja:     EPSTA301

Kreditpont:           

Tárgyelőadó(k):     Dr. Domokos Gábor

Évfolyamfelelő(k):  Dr. O. Csicsely Ágnes 

A tárgy jellege:      kötelező

Előtanulmányok:    Statika

Heti óraszám:         2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

 

Ismertető: A Szilárdságtan I. kötelező jellegű mérnöki alaptárgy, melynek tárgya a tartószerkezetek teherbírásának meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.

 

Rövid tematika: - A szilárdságtan alapfogalmai. A lineáris rugalmassági törvény.

- Szilárd anyagok tényleges viselkedése. Anyag-modell, anyag-törvény.

- Központos húzás, nyomás.

- A méretezés kérdései és módjai.

- A tiszta nyírás esete. Csavar- és fakötések.

- Tiszta hajlítás. Másodrendű nyomatékok. Rugalmas állapotú rudak hajlítása.

- Egyenes hajlítás, ferde hajlítás.

- Külpontos húzás-nyomás, magidom.

- Egyensúlyozás csak nyomófeszültségekkel.

- Képlékeny állapotú keresztmetszetek hajlítása.

- Hajlítással egyidejű nyírás. Nyírófeszültségek számítása.

- Tervezés hajlításra. Teherbírási vonal.

- Csavarás.

- Összetett síkbeli és térbeli feszültségi állapot.

- A tönkremenetel lehetőségeinek vizsgálata: törési és folyási feltételek.

- A rugalmas energia.

 

Letöltések:


The folder location, phocadownload/Tantargyak anyagai/2-1_szilardsagtan 1, does not exist.

 

Kövess minket a Facebook-on!