Vetõ Dániel - tanársegéd


Szakmai önéletrajz      Doktori    


vetodVetõ Dániel

tanársegéd 
okleveles építészmérnök 
tartószerkezet-rekonstrukciós szakmérnök

Budapest 1521 Mûegyetem rkp. 1-3. K. III. 360.
telefon: (361)-463-1233 
e-mail: veto_at_szt.bme.hu


 Publikációk (MTMT-ben)


 Személyi adatok:

Születési hely, idõ: Budapest, 1985. február 8.

Tanulmányok:

2012 – 2014  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), Szilárdságtani és Tartószerkezeti
   Tanszék, Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakirányú Továbbképzési Szak, diploma: tartószerkezet-
   rekonstrukciós szakmérnök
2008 – 2011  BME, Csonka Pál Doktori Iskola, PhD képzés (kutatási téma: Geometriai módszer alkalmazása
   héjak horpadási teherbírásának meghatározására, témavezető: dr. Sajtos István egyetemi docens),
   abszolutórium: 2011, fokozatszerzési eljárás indítása: 2014
2003 – 2008  BME, Építészmérnöki Kar, szerkezettervező szakirány, tartószerkezet-tervező építész modul
   (emelt szintű képzés), diploma: okleveles építészmérnök
1995 – 2003  Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, érettségi

Szakmai érdeklõdés:

felületszerkezetek mechanikai viselkedése, szerkezetek stabilitása, boltozatok, kupolák

Szakmai tevékenységek:

2011 –   tanársegéd, BME, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
2009 –   részvétel tervezési és szakértői munkákban (Bécsi Corner irodaépület tetőszerkezete, Budapest
   (Pintér Imre, dr. Hegyi Dezső), BME CH épület, Budapest (Volszky Mariann), falazott szerkezetű épületek
   vizsgálata földrengésre (Wienerberger Zrt., dr. Sajtos István, dr. Hegyi Dezső, dr. Sipos András Árpád),
   téglapillérek laborvizsgálata (dr. Dulácska Endre, Tajta István), Simplon ház, Budapest (Pintér Imre),
   szálerősítésű betongerendák laborvizsgálata (ASA Építőipari Kft., Juhász Károly Péter), Szt. Mihály-
   templom tartószerkezeti vizsgálata, Kolozsvár (dr. Sajtos István, dr. Hegyi Dezső))
2008 –   részvétel építészmérnök-hallgatók oktatásában (gyakorlatvezetés magyar nyelven: Bevezetés a
   tartószerkezet-tervezésbe, Statika, Szilárdságtan I., Szilárdságtan II., Különleges tartószerkezetek,
   Tartószerkezetek tervezése, Acélszerkezetek, Faszerkezetek tárgyból, évfolyamfelelős Szilárdságtan I.,
   Szilárdságtan II., Acélszerkezetek tárgyból, tartószerkezeti konzulens Komplex- és Diplomatervezés
   tárgyból, gyakorlatvezetés angol nyelven: Fundamentals of Structures, Steel Structures, Timber
   Structures, Steel and Timber Structures tárgyból, képzésfelelős a Tartószerkezet-rekonstrukciós
   szakmérnöki képzésben)
2007   tervezőirodai szakmai gyakorlat, Budapest
2006 –   részvétel tanszéki tervezési segédletek készítésében
2006 – 2008  demonstrátor, BME, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék
2004   építéshelyi szakmai gyakorlat, Budapest

Konferenciák:

2014   Questions 3rd International Workshop, 2014. júl. 8-9., Kolozsvár
2013 – 2014  Építéstudományi Egyesület (ÉTE) konferenciái, több alkalommal, Budapest
2012   XVI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia (ÉPKO), 2012. jún. 7-10., Csíksomlyó

2011   XI. Magyar Mechanikai Konferencia (MaMeK), 2011. aug. 29-31., Miskolc

2010 – 2011  Eurocode 6-8 Szakkonferencia-sorozat, Falazott szerkezetek tervezése, tartószerkezetek
   tervezése földrengésre, több alkalommal, több helyszínen
2009   FUDoM 09, Finno-Ugric International Conference of Mechanics, 2009. aug. 23-29.,Ráckeve
2009   XXIII. microCAD International Scientific Conference, 2009. márc. 19-20., Miskolc
2008   Pollack PhD, Fourth International PhD, DLA Symposium, 2008. okt. 20-21., Pécs
2007   Tudományos Diákköri Konferencia, BME, Építészmérnöki Kar, Szerkezeti szekció: dicséret
2007   Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Széchenyi István Egyetem, Győr
2006   Tudományos Diákköri Konferencia, BME, Építészmérnöki Kar, Általános építészeti és szerkezeti
   szekció: 1. díj, Pro Progressio díj

Tanulmányutak:

2014   Erdély, Kolozsvár: tanulmányút (Erasmus Oktatói Mobilitás keretében)
2013   Olaszország, Bari: tanulmányút (Erasmus Oktatói Mobilitás keretében)
2010   Erdély, Bonchida: hagyományos szerkezetek kivitelezésével kapcsolatos képzés
2006   Szlovénia: tanulmányút (szervező: BME, Középülettervezési Tanszék)
2004   Csehország: tanulmányút (szervezők: BME, Rajzi és Formaismereti Tanszék és Prágai Műszaki
   Egyetem, Rajzi Tanszék)

Nyelvtudás:

2006   német középfokú C típusú nyelvvizsga
2000   angol középfokú C típusú nyelvvizsga

Szabadidõs tevékenységek:

gépjármûtechnika, zene, kirándulás, futás

Kövess minket a Facebook-on!