Szilárdságtan I.

Tantárgy kódja:     EPSTA301

Kreditpont:           

Tárgyelőadó(k):     Dr. Domokos Gábor

Évfolyamfelelő(k):  Dr. O. Csicsely Ágnes 

A tárgy jellege:      kötelező

Előtanulmányok:    Statika

Heti óraszám:         2 óra előadás, 2 óra gyakorlat

 

Ismertető: A Szilárdságtan I. kötelező jellegű mérnöki alaptárgy, melynek tárgya a tartószerkezetek teherbírásának meghatározása. Az oktatás célja az elméleti összefüggések ismertetése, azoknak az építészmérnöki gyakorlathoz közel álló példákon való bemutatása, a feladatok megoldásában megfelelő készségek kialakítása.

 

Rövid tematika: - A szilárdságtan alapfogalmai. A lineáris rugalmassági törvény.

- Szilárd anyagok tényleges viselkedése. Anyag-modell, anyag-törvény.

- Központos húzás, nyomás.

- A méretezés kérdései és módjai.

- A tiszta nyírás esete. Csavar- és fakötések.

- Tiszta hajlítás. Másodrendű nyomatékok. Rugalmas állapotú rudak hajlítása.

- Egyenes hajlítás, ferde hajlítás.

- Külpontos húzás-nyomás, magidom.

- Egyensúlyozás csak nyomófeszültségekkel.

- Képlékeny állapotú keresztmetszetek hajlítása.

- Hajlítással egyidejű nyírás. Nyírófeszültségek számítása.

- Tervezés hajlításra. Teherbírási vonal.

- Csavarás.

- Összetett síkbeli és térbeli feszültségi állapot.

- A tönkremenetel lehetőségeinek vizsgálata: törési és folyási feltételek.

- A rugalmas energia.

 

A tananyagok egy része a tavasszal élesedő kari MOODLE felületen már most elérhető!

 

Letöltések:


Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All
Filename
explore subfolder image Geogebra_mintak
A file of unknown type egyenes_hajlitas_rugalmas-keplekeny Download Preceding File
A file of unknown type interaktivabra_hajlitas_SzepesHajnalka Download Preceding File
explore subfolder image Gyakorlo
An Adobe Acrobat file szil_peldatar Download Preceding File
explore subfolder image Hazi feladat
An Adobe Acrobat file hazi feladatok Download Preceding File
explore subfolder image ea_jegyzet
An Adobe Acrobat file Sziltan1 ea. jegyzet Download Preceding File
explore subfolder image hallgatoi_eredmenyek
explore subfolder image tematika_utemterv
An Adobe Acrobat file Szil_1_utemterv_2019_20_osz jav Download Preceding File
explore subfolder image zh ulesrend

 

Login

Kövess minket a Facebook-on!