Tavasszal indul a Mechanikai feladatok matematikai modellezése című tárgy

Tisztelt Hallgatók!

Rendkívüli témát dolgoz fel a 2016 tavaszán induló "Mechanikai feladatok matematikai modellezése" című szabadon választható tárgy. Arra teszünk kísérletet, hogy belülről mutassuk be a természettudományos kutatás működését. Nem a kutatás filozófiáját tárgyaljuk (erről kiváló könyvek léteznek) és nem is célunk hogy a matematika vagy a fizika valamely területét átfogóan bemutassuk (ilyen jellegű kiváló könyvek is léteznek), hanem egy konkrét problémán keresztül próbálunk közelebb kerülni a kutatás lényegi mozzanataihoz.

Arisztotelésztől maradt ránk egy szöveg, melyben a szerző, megfigyeléseire támaszkodva, részletesen elemezi a kavicsok alakfejlődését. Ezt a szöveget fogjuk átültetni a modern matematika nyelvére és megpróbáljuk értelmezni az így nyert matematikai modellt. Ennek céljából analitikus és számítógépes módszereket is alkalmazni fogunk és amennyiben a csoport létszáma ezt lehetővé teszi, a hallgatók által végzett laborkísérletekkel vetjük össze a modellből kapott eredményeket.

Célunk, hogy bemutassuk, mennyire komplex, elágazó és tekervényes folyamat vezethet el egy tudományos hipotézis igazolásához vagy cáfolatához. Az alkalmazott matematikai eszköztár erős középiskolai matematika-fizika háttérrel tanulható illetve alkalmazható. Azokat a matematika-fizikát szerető hallgatókat várjuk akiket nagyon érdekel a tudományos kutatás világa.

Csináljuk együtt a tudományt!

Előadó: Domokos Gábor

Évfolyamfelelõs: Sipos András

Kövess minket a Facebook-on!